top of page

Piniginė kompensacija jums priklauso, jeigu:

  • Vaikas nepateko į savivaldybės įsteigtą darželį

  • Vaikas lanko privatų darželį

  • Bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjų gyvenamoji vieta yra deklaruota Kaune

  • Paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kaune

Kokio dydžio kompensacijas gaus vaikų tėvai?

  • Šeimoms, kurių vaikai nepateko į valstybinius darželius, nuo liepos 1 d. bus skiriama 100 eurų per mėnesį kompensacija.

  • Šeimoms, kurių bendros pajamos per mėnesį neviršija 760 eurų, bus skiriama 175 eurų kompensacija.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?

Vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo atitinkamą nustatytos formos prašymą-paraišką ir visais atvejais pateikia šiuos kompensacijai skirti būtinus dokumentus:

  1. Sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga

  2. Vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us)

  3. Nevalstybinės švietimo įstaigos (privataus darželio) išduotą mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo kvitą

  4. Atstovo teises patvirtinančius dokumentus , jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantį dokumentą ir (ar) įgaliojimą)

Į kur kreiptis dėl kompensacijos?

Prašymą – paraišką visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo atvykęs asmeniškai į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29) arba elektroniniu būdu per savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą http://ep.kaunas.lt

Daugiau informacijos apie tai Jums suteiks:

Ana Sudžiuvienė (8 37 42 30 62; ana.sudziuviene@kaunas.lt)

arba

Egidija Abeciūnienė (8 37 42 57 11; egidija.abeciuniene@kaunas.lt)

bottom of page